Følg Avinor

Viser frem norsk skaperkraft på Avinors lufthavner

Pressemelding   •   jan 26, 2017 18:08 CET

- Avinors samfunnsoppdrag er å koble mennesker til muligheter. Våre flyplasser binder Norge sammen, og Norge sammen med verden. Vi tilrettelegger for lokal og nasjonal verdiskaping. Nå ønsker vi å løfte fram og heie på virksomheter og lokale aktører som gjør en flott innsats for norsk verdiskapning sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Ved å registrere bidraget på madeinnorway.avinor.no, får bedrifter i hele landet anledning til god eksponering på sin lokale flyplass

Gjennomfører store prosjekter

Norsk luftfart går spennende tider i møte. I 2017 åpner nye Oslo lufthavn og nye Bergen lufthavn Flesland. Avinor etablerer også et nytt tårnsenter basert på spennende, ny teknologi i Bodø. Både i Tromsø og Stavanger utvider vi og bygger nytt. Dette gir oss en perfekt anledning til å vise frem og heie på dem vi er til for – nemlig alle personer og bedrifter som gjør en utrettelig innsats for norsk verdiskaping. De skaper ideer, de skaper produkter, de skaper arbeidsplasser. De bygger landet, de bygger fremtiden.

Made in Norway-portalen er åpen for alle, det er fritt fram å registrere sin bedrift – enten den er på idéstadiet, oppstartsfasen eller allerede godt etablert.

Skal kåre vinner

Etter hvert vil det bli mulig å stemme fram sine favoritter blant norske verdiskapere. Vi nedsetter også en fagjury, ledet av samarbeidspartner Innovasjon Norge, som kårer regionale vinnere blant mange gode kandidater. Juryen vil også bestå av representanter fra prosjektets øvrige samarbeidspartnere Norsk Forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.