Følg Avinor

Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Pressemelding   •   aug 18, 2017 13:22 CEST

Foto: Avinor

En intensjonsavtale er nylig inngått mellom Nye Veier AS og Avinor AS. Avtalen omfatter mottak av overskuddsmasser på opp mot 4 millioner kubikkmeter mellom 2019 og 2024, når ny E6 bygges ut mellom Ranheim og Åsen.

Ikke minst vil den doble tunnelen gjennom Forbordsfjellet gi et betydelig masseoverskudd som Nye Veier ønsker å anvende best mulig. At Avinor har behov for slike masser for å videreutvikle flyplassen i tråd med sine overordnede planer, er derfor en vinn-vinn-situasjon for de to største samferdselsprosjektene i Midt-Norge.

Meningen er å benytte steinmassene i fylling på Langøra sør, men først må tiltaket godkjennes av Stjørdal kommune gjennom kommunedelplanen for dette området og arealet erverves av Forsvarsbygg.

For Nye Veier er flyplassavtalen av avgjørende betydning for å kunne gjennomføre E6 nord-prosjektet etter tids- og økonomiplanen. Det er også mulig avtalen kan bidra til å framskynde E6 sør-utbyggingen (Ulsberg–Melhus) fordi den gir Nye Veier vesentlige praktiske og økonomiske fordeler.

Samarbeidet mellom Nye Veier og Avinor er også viktig for det nye, samlede Trøndelag, mener regiondirektør Tord Lien i NHO:

- Dette er en viktig milepæl for å sikre god fremdrift i to prosjekter som begge vil ha stor betydning for våre medlemmers mulighet til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i Trøndelag. Der veien knytter Trøndelag sammen, vil flyplassen knytte Trøndelag nærmere verden og våre internasjonale markeder, sier Lien.

Å utnytte denne muligheten vil styrke samfunnsnytten i begge prosjektene og dermed bidra til langt lavere totale kostnader og til å sikre at de kan bli ferdigstilt etter planen.

For mer informasjon, kontakt:

Avinor

Lufthavndirektør Thomas Wintervold
thomas.Wintervold@avinor.no
Mobil: 481 61 139


Nye Veier

Utbyggingssjef E6 nord, Jørund Gullikstad
jorund.gullikstad@nyeveier.no
Mobil: 907 60 929

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.