Følg Avinor

Thomas Wintervold konstituert lufthavndirektør på Værnes

Pressemelding   •   aug 14, 2017 08:20 CEST

Foto: Avinor

Thomas Wintervold (39), operativ sjef på Trondheim lufthavn Værnes, er konstituert i rollen som lufthavndirektør på Værnes med virkning fra 11. august.


Lasse Bardal går, som tidligere kommunisert, over i en ny rolle i Avinor-konsernet – der han får ansvaret for å utvikle og lede konsernets arbeid i det norske Totalforsvaret.

Wintervold har de siste to årene vært operativ sjef ved flyplassen, og har hatt ulike roller på Værnes siden 1996.

Stillingen som ny lufthavndirektør er lyst ut.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.