Følg Avinor

Sterk trafikkvekst til Storbritannia og USA

Pressemelding   •   des 12, 2016 10:47 CET

Trafikktallene for november viser at innlandstrafikken synker ved de fleste av Avinors 46 lufthavner, men økning på utlandstrafikk sørger for en total trafikkoppgang på 1,3 prosent.

Utlandstrafikken steg i november 6,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten er i hovedsak drevet av en oppgang på 11 prosent på Avinor Oslo lufthavn. Veksten kommer særlig på reiser til og fra Storbritannia
(+25 prosent), Spania (+20 prosent), USA (+55 prosent) og Litauen (+ 139 prosent).

- Ryanairs nye ruter til London Stansted og Vilnius er hovedårsaken til veksten til Storbritannia og Litauen, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit. Nye interkontinentale ruter til Miami og Las Vegas bidrar til USA-veksten.

Økning i utlandstrafikken ved Trondheim lufthavn Værnes (5 prosent), Tromsø lufthavn Langnes (32 prosent) og Bodø lufthavn (11 prosent) bidrar også til veksten, mens det fremdeles er sterk nedgang i Stavanger (-11 prosent) og Bergen (-6 prosent).

Utvikling i totale passasjertall per lufthavn - kun Oslo lufthavn som øker
På grunn av trafikknedgang på innlandsruter ved en rekke lufthavner, er det av de 17 største Avinor-lufthavnene kun Oslo lufthavn som vokser totalt i november, med 5,7 prosent. Trondheim har en marginal nedgang (-0,1 prosent). Stavangers totaltall synker med 4,6 prosent og trafikken i Bergen ble redusert med 3,4 prosent sammenlignet med november 2015.

Totalt 4 052 458 passasjerer reiste over Avinors lufthavner i november (hittil i år: 47 183 602 passasjerer).

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.