Følg Avinor

Rekordsommer for norsk luftfart

Pressemelding   •   aug 10, 2017 11:49 CEST

Nær fem millioner passasjerer reiste til og fra Avinors 45 flyplasser i juli. Dette er en økning på 5,9 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Veksten kom både på innlandstrafikk (+5,2 %) og utlandstrafikk (+6,7 %) og mange lufthavner hadde nye passasjerrekorder i juli.

Solid vekst både i Oslo og Bergen

Avinor Oslo lufthavn hadde nesten 2,7 millioner reisende i juli. Dette er en økning på 9,4 prosent sammenlignet med 2016. Juli ble med det den mest trafikkerte sommermåneden noensinne. Også i Bergen var veksten stor med en økning på 4,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi er glad for en god trafikkavvikling i sommer. Trafikktallene viser hvor nødvendig åpningen av ny terminal i neste uke er. Det er viktig for regionen å ha en flyplass som fungerer godt, uten begrensninger for de som reiser fra Bergen - og de som kommer til byen og regionen vår. Vi gleder oss til å ønske velkommen til en helt ny flyplass, sier lufthavndirektør på Flesland, Aslak Sverdrup.

Tosifret vekst ved mange typiske turistdestinasjoner
Flere av Avinors mindre lufthavner i distriktene hadde tosifret vekst i juli.
I hovedsak skyldes dette rekordmange innkommende turister.
Noen eksempler:

Røros (+40,3 %)
Stokmarknes (+37 %)
Svolvær (+26,7 %)
Leknes (+27,4 %)
Sandane (+21,9 %)

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.