Følg Avinor

Redusert innlandstrafikk i juli

Pressemelding   •   aug 10, 2016 12:05 CEST

Mens utlandstrafikken fortsetter å vokse, preges totaltallene av at innlandstrafikken går tilbake i juli. Unntaket er de største lufthavnene i Nord-Norge, med Tromsø i spissen, som har en markant økning i trafikktallene i juli, både på utland og innland.

Sammenliknet med fjoråret, gikk antall reisende på Avinors lufthavner i juli ned med 3,8 prosent på innland, mens utlandstrafikken økte med 1,4 prosent. Totalt reiste 4 662 316 passasjerer over Avinors lufthavner i juli. Dette er en tilbakegang på 1,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Ny passasjerrekord utenlands i juli
Nær 2,5 millioner passasjerer reiste mellom Avinors lufthavner og utlandet i juli. Dette er en vekst på 1,4 prosent fra 2015, og rekord i antall utenlandspassasjerer på Avinors lufthavner for en måned.

- Det er store forskjeller mellom de forskjellige utenlandsmarkedene. Tyrkia har hatt en nedgang på hele 38 prosent fra fjoråret. Passasjerene har i større grad valgt tradisjonelle reisemål som Spania og Hellas, som har hatt en økning på henholdsvis 18 og 10 prosent fra juli i fjor. Kroatia har også hatt sterk vekst med 18 prosent, og passerte i juli Tyrkia i antall passasjerer, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Reduksjon på innland, men fortsatt vekst i nord
Passasjertallet innenlands sank i juli med 3,9 prosent sammenlignet med fjoråret, men det fortsatt er vekst på de største lufthavnene i nord.

Av de ti største lufthavnene var det bare Tromsø (+5,7%), Bodø (+1,9%) og Oslo (+1,0 %) som hadde vekst totalt. På Stavanger lufthavn Sola falt antall passasjerer i juli med 11,2 %. I Bergen og Trondheim er trafikken redusert med henholdsvis 1,5% og 1%.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.