Følg Avinor

Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor AS

Pressemelding   •   nov 20, 2015 14:17 CET

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram som legger opp til en tettere samordning av virksomhetene.

Fusjonsbeslutningen er meldt til Foretaksregisteret, og kreditorfristen på seks uker utløper i januar 2016. Fusjonen forventes å bli endelig gjennomført i begynnelsen av januar 2016.

Når Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen i januar vil følgende skje:

  1. Det overtakende selskap, Avinor, overtar alle OSLs eiendeler, rettigheter og forpliktelser, inkludert de ansatte, hvilket blant annet innebærer at alle avtaler som er inngått med OSL, overføres til Avinor.
  2. OSL som overdragende selskap vil bli oppløst, og organisasjonsnummeret til OSL slettes fra Foretaksregisteret.

For den enkelte kunde, leverandør og samarbeidspartner vil fusjonen ikke ha noen praktisk betydning da:

  • Virksomheten i OSL vil fortsette uendret i Avinor
  • De samme personene som før, vil utføre arbeidet og inneha lederfunksjonene på Oslo Lufthavn
  • Kontraktsparter vil beholde samme betingelser som tidligere og Avinor overtar OSLs forpliktelser

OSLs kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil få tilsendt et eget brev med informasjon om fusjonen.

For spørsmål, vennligst kontakt

Joachim Westher Andersen Joachim.Westher.Andersen@osl.no

Egil Thompson Egil.Thompson@avinor.no

Foto: Nordic Office of Architecture

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.