Følg Avinor

​Økt trafikk på Avinors lufthavner i mars

Pressemelding   •   apr 11, 2017 08:56 CEST

Trafikken på Avinors lufthavner økte med 7,7 % i mars, sammenliknet med fjoråret. Innenlandstrafikk økte med 10,9 %, mens utlandstrafikken økte med 3%.

Til sammen reiste 4 371 756 passasjerer over Avinors lufthavner i mars. Veksten så langt i år har vært på 4,6 % sammenliknet med fjoråret.

Påvirkes av påske
-Trafikktallene påvirkes i stor grad av at årets påske er i april, mens fjorårets var i mars. I påsken faller mye av innlandstrafikken bort, mens antallet utlandspassasjerer øker. Dermed blir det en betydelig økning i innenlandstrafikken i år, siden fjoråret ble redusert på grunn av påsken, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Internasjonal økning i Tromsø
Ved Tromsø lufthavn fortsetter veksten som har vært de siste årene, med samlet økning på 17% i mars. Flere flyselskap har etablert internasjonale ruter fra flyplassen. Rutene til Frankfurt, Billund og Zürich er nye, og rutene til London og Stockholm vokser også betydelig, slik at den samlede veksten for utlandstrafikk ble på hele 37,7% i perioden.

Av de største lufthavnene var det sterkest vekst på Tromsø (17,0 %), Bodø (14,6 %), Oslo (9,0 %) og Trondheim (8,6 %). Blant Avinors mindre lufthavner var veksten størst på Honningsvåg (39,7%) Sørkjosen (34%) og Røros (27,3%) lufthavner.

Trafikktallene finner du her: https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/trafikkstatistikk

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.