Følg Avinor

Økt flytrafikk i april og ny rekord på Avinor Oslo lufthavn

Pressemelding   •   mai 10, 2017 10:00 CEST

Foto: Espen Solli

Totalt 4 171 684 passasjerer reiste til og fra Avinors 45 lufthavner i april. Dette er en økning på 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Hittil i år er trafikken på 15 850 229 passasjerer, en økning på 4,4 prosent.
28. april rundet Oslo lufthavn for første gang 100 000 passasjerer på én dag.

I april gikk innlandstrafikken ned med 2,7 prosent i forhold til 2016-tall. Utlandstrafikken økte 15,1 prosent. Det var en sterk vekst i både rute- og chartertrafikk, med økning på henholdsvis 13,9 og 43,4 prosent. Offshoretrafikken fortsatte å synke - i april med 9,4 prosent.

- At påsken i år var i april betyr lavere vekst innenlands, mens effekten for utlandstrafikk er motsatt, altså høyere vekst enn hva den generelle trenden skulle tilsi. 1. mai falt i år på en mandag, og dette har også bidratt til flere langhelgeturer enn i fjor, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Ny rekord på Oslo lufthavn
Oslo lufthavn rundet 100 000 passasjerer for første gang 28. april, dagen etter den offisielle åpningen av den nye og utvidede lufthavnen.

- Det er betryggende å vite at vi rundet 100 000 passasjerer dagen etter åpningen av nye arealer og nær doblet kapasitet. Det er bedre plass til gode reiseopplevelser og vi er godt rustet også for enda flere passasjerer, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Den sterke passasjerveksten på Oslo lufthavn skyldes flere forhold. London økte med hele 47 prosent i april. Alle rutene til Spania øker også sterkt, bl.a. Alicante (+36), Malaga (+36), Barcelona (+39) og Gran Canaria (+51). I tillegg har det vært en ekstraordinær økning til Brussel (144 prosent), hvor flytrafikken ble kraftig redusert etter terrorangrepet 22. mars 2016.

Av de største lufthavnene var det sterkest passasjervekst på Oslo (9,1%), Harstad/Narvik (9,8%) og Tromsø Lufthavn (4,9 %). Bergen (-0,2 %), Trondheim (-2,6 %) og Stavanger (-4,9 %) hadde nedgang i trafikken.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.