Følg Avinor

Økning i flytrafikken i mai

Pressemelding   •   jun 12, 2017 11:36 CEST

Fra Florø lufthamn. Foto: Even Stangebye/Avinor

Flytrafikken økte med 3,7 prosent sammenlignet med mai i fjor, viser tall fra Avinor. Offshore øker for første gang siden 2014.

Totalt 4 637 714 passasjerer reiste til og fra Avinors flyplasser i mai. Dette er en økning på 3,7 prosent. Alle de fire største lufthavnene hadde passasjervekst.

Gode tall for Avinor Oslo lufthavn og flyplasser i nord
Oslo lufthavn hadde en vekst på 5,5 prosent, og veksten fortsetter i Tromsø- i mai med en økning på hele 10,5 prosent. Oslo lufthavn og Tromsø lufthavn bidro med henholdsvis 7,6 prosent og 11 prosent av passasjerveksten i mai.

Mange av de mindre lufthavnene i Nord-Norge har også fremgang i mai, for eksempel Hammerfest med 41 prosent og Mosjøen med 21,6 prosent.

Bergen lufthavn Flesland hadde en økning på 1,3 prosent i mai, og i Trondheim var økningen på 0,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Vekst i offshore for første gang siden juli 2014
Offshore-trafikken har flatet ut. For første gang siden juli 2014 er det en liten vekst (+0,1 prosent sammenlignet med mai 2016).

- Passasjervekst på lufthavner som Stavanger (0,8 %), Kristiansund (3,3 %) og Florø (11,7%) tyder på at bunnen i oljebransjen er passert, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.  
 
Størst vekst til og fra Spania og Storbritannia
Det er størst vekst i trafikken til og fra Spania (+38 000 passasjerer/+22 %) og Storbritannia (+30 000/+17%) i mai.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.