Følg Avinor

​​Mehamn, Berlevåg, Værøy, Røst og Hasvik blir første lufthavner med fjernstyrte tårn

Pressemelding   •   apr 21, 2015 15:00 CEST

Etter en grundig helhetsvurdering har Avinor valgt de fem første lufthavnene som skal planlegges for fjernstyrt tårntjeneste.

Konsernstyret i Avinor besluttet i slutten av mars å planlegge etablering av et tårnsenter i Bodø. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017.

- Målet med denne satsningen er å kunne betjene lufttrafikken når det er behov for det. I framtiden venter vi også at én person vil kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon. Samlet gir dette en enda mer effektiv drift på lufthavnene. Videre er det slik at eksisterende tårn har behov for betydelige investeringer, med fjernstyrte tårn unngår vi en del av disse kostnadene forteller divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Fem første valgt
Nå er det besluttet hvilke 5 lufthavner som vil være de første som får fjernstyrt tårntjeneste. Etter en grundig helhetsvurdering er Mehamn, Berlevåg, Værøy, Røst og Hasvik valgt først. - Ved flere av disse var blant annet behovet for investeringer de kommende årene store, og ved enkelte av disse stedene har det også vært utfordringer med å sikre bemanning, forklarer Snekkerbakken.

Avinors ambisjon er at de første lufthavnene skal betjenes fra tårnsenteret når det står klart i løpet av 2017. Deretter venter man å kunne innføre fjernstyring ved 3-5 lufthavner per år. Rekkefølgen for de fem første, og nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt tårn, vil bli avklart i tiden framover.

-Satsningen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene.  Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge. Når det gjelder sikkerhet er det viktig å understreke at enhver endring innen luftfart er regulert av strenge regler. Etablering av fjernstyring forutsetter en aksept hos Luftfartstilsynet, avslutter Snekkerbakken.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.