Følg Avinor

Marginal nedgang i flytrafikken i februar

Pressemelding   •   mar 10, 2017 11:00 CET

Antall passasjerer på Avinors lufthavner sank med 0,3 prosent i februar. Utlandstrafikken økte med 4,7 prosent, mens innlandstrafikken sank 2,9 prosent.

I 2016 var det skuddår, og passasjertallet 29. februar utgjorde 4,3 prosent av trafikken i februar 2016. Korrigert for skuddårsdagen var den totale passasjerveksten i februar 2017
cirka 4 prosent.

Størst vekst ved Oslo lufthavn – flere flyr i vinterferien
Oslo lufthavn hadde i februar størst passasjervekst av Avinors 46 lufthavner, med oppgang på 3,6 prosent.
- Utlandstrafikken ved Oslo Lufthavn økte med 8 prosent. Det var spesielt stor vekst i forbindelse med vinterferien i uke 8 og 9, med henholdsvis 14 prosent og 12 prosent vekst, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Ved Bergen lufthavn Flesland var det en trafikknedgang på 4,4 prosent sammenlignet med februar 2016. Ved Trondheim lufthavn Værnes er tilbakegangen 4,6 prosent, mens ved Stavanger lufthavn Sola går flytrafikken ned med 6,4 prosent.

Fortsatt vekst i nord
Også Tromsø hadde en stor vekst i utlandstrafikken, spesielt på rutene til Zürich, Stockholm og Frankfurt. Total vekst i Tromsø er 3,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Fra Avinors lufthavner var det størst økning i antall passasjerer til Spania, Storbritannia og USA i februar.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.