Følg Avinor

Må omstille for å opprettholde lufthavntilbud

Pressemelding   •   mai 20, 2015 15:30 CEST

Ingen lufthavner foreslås nedlagt i perioden frem til 2019. Norge har et av verdens beste luftfartssystem, og for å beholde dagens lufthavnstruktur i størst mulig grad blir det nødvendig med en rekke omstillingstiltak. De lokale lufthavnenes rolle for bosetting og næringsutvikling vil fortsatt stå sentralt, men må vurderes i sammenheng med endringer i øvrig transport tilbud, kostnader ved drift og vedlikehold og omfanget av statlig støtte.

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet foretatt en gjennomgang av de lokale lufthavnene (kortbanenettet). 17 lokale lufthavner er omfattet i analysen, som blir en del av grunnlaget i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2027. Lufthavnene i Nordland og Fagernes lufthavn er ikke vurdert i denne prosessen, da analyser og vurderinger er igangsatt gjennom tidligere NTP prosesser og særskilte politiske vedtak.

Gjennomgangen av lufthavnsystemet er gjort på basis av kriterier for transportstandard, herunder reisetider til alternativ flyplass og omfanget av statlig støtte.

– Avinor har kommet frem til at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende 4-årsperioden, forteller konserndirektør for strategi i Avinor, Jon Sjølander. Imidlertid er det i rapporten konkludert med at man må iverksette omstillingstiltak på lufthavnene.

-Lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet for effektivisering slik at lufthavnenes rolle kan styrkes og videre drift forsvares. Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og vegstandard, forklarer Sjølander.

Flere lufthavner er kandidater for særskilte omstillingstiltak. Enten fordi de mottar svært høy statlig støtte, eller at man i regionen ikke vil oppleve en stor svekkelse av transportstandarden ved en eventuell nedleggelse:

  1. Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn og Hasvik lufthavner mottar høy statlig støtte pr. passasjer, men har ikke realistiske alternativer til luftfart, spesielt ikke på vinteren.
  2. Sandane og Vardø lufthavner har et høyt statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse.
  3. Sørkjosen, Namsos og Røros lufthavner har et noe lavere statlig tilskudd, men også relativt lave passasjerulemper ved nedleggelse.

Øvrige lufthavner vil få svært store passasjerulemper i forhold til statlige innsparinger ved nedleggelse.

-Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på 100-150 millioner kroner innen 2019. Et sentralt virkemiddel for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram. Avinor vil også søke samordning med FOT-anbudene, ambulansetjenesten og in-/outsourcing av tjenestene på lufthavnen, avslutter Sjølander.

Resultater og erfaringer fra omstillingstiltakene sammen med eventuelle nye vegtiltak vil være utgangspunkt for ny vurdering i 2019.

Rapport ligger vedlagt i denne meldingen.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Vedlagte filer

PDF-dokument