Følg Avinor

Lufttrafikken tilbake på Fornebu

Pressemelding   •   sep 07, 2015 08:32 CEST

Denne høsten gjenåpnes den gamle SAS Gold Lounge i Terminalbygget på Fornebu for luftfarten. På oppdrag fra Avinor etableres et simulatoranlegg i internasjonal klasse for tårnflygeledere fra hele landet.Tidligere har Avinor gjennomført denne treningen på flere ulike steder, både i Norge, Sverige og Sveits.

- Vi kommer til å bruke opptil 5000 timer i simulatoren hvert år framover, og da er det mye å tjene på å samle vår simulatortrening til ett sted.Vi er godt fornøyd med at vår leverandør har valgt Fornebu. Det ligger godt til rette for å ta imot våre flygeledere som kommer fra hele landet, sier direktør for Tårntjenester i Avinor Flysikring, Snorre Andresen.

Gir store muligheter I tårnsimulatoren monteres det samme utstyret som benyttes i vanlige flygekontrolltårn på lufthavnene. Så bygges modeller av Avinors lufthavner i digitale 3D-modeller, slik kan flygelederne kan øve på ulike situasjoner som kan oppstå ved å se på flytrafikken på skjermene. Flyene på skjermen styres av egne simulatorpiloter, som sitter i et annet rom eller på et annet sted.

- En slik simulator gir et meget realistisk bilde av hvordan det er å jobbe som flygeleder i et tårn. Våre flygeledere får muligheten til å trene på ulike typer av trafikk, og situasjoner som heldigvis skjer svært sjelden i virkeligheten.En slik trening er avgjørende for å opprettholde den høye kompetansen vi har, avslutter Andresen.

I senteret pågår det nå hektiske aktiviteter med tanke på drift fra 5. oktober.


Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.