Følg Avinor

Kranselag for den nye ankomstterminalen 9. juni

Pressemelding   •   jun 07, 2017 10:58 CEST

9. juni er den nye ankomstterminalen på Sola kommet under tak og byggherren inviterer tradisjonen tro alle involverte til kranselag. Dagen før selve 80-årsfesten for Stavanger lufthavn på Sola Airshow, tar lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen i mot ordførere, samferdselsminister, konsernledelse og andre viktige samarbeidspartnere og bidragsytere til "kranselagfagdag" i den helt nye ankomst- og innlandsterminalen.

– Det er kjekt å kunne ønske både kunder, eiere og gode samarbeidspartnere velkommen til kranselag her på Sola i forbindelse med 80-årsfeiringen. Og ikke bare til kranselag, men til et kranselag med fokus både på lufthavnens rike historie, og på framtidens luftfart. Det symboliserer på en god måte at selv om lufthavnen feirer 80 år, er det omfattende utbygginger, framtidsrettede planer og hvordan lykkes i de neste 80 årene som er i hodet på jubilanten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Det er temaet "80 år og like aktuell" som vil bli belyst fra flere synsvinkler og perspektiver på kranselaget.

Ordfører for lufthavnens vertskommune Sola vil være først ut med å belyse lufthavnens rolle i et lokalt og regionalt perspektiv. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil som eier og øverste myndighet for luftfarten i Norge berøre luftfartens rammebetingelser og nasjonale betydning. Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen følger opp med å trekke de store linjene fra åpningen i 1937 og videre hva fremtiden kan gi av muligheter fra Avinors perspektiv. Professor Frode Steen fra NHH er av mange regnet som Norges fremste ekspert på luftfartsøkonomi, vil i innlegget Fra 'for de få' til 'for de mange' forklare hva han ser av utvikling og tendenser i norsk luftfart.

Leder for nettverk for miljøvennlig energi ved UiS, Siri Kalvig vil i sitt innlegg skissere nærmere hvordan hun ser framtidens luftfart i et miljø- og bærekraftsperspektiv.

– Jubileumsåret vårt her på Sola skal blant annet markeres med en seminarrekke gjennom året. Dette kranselaget er ett av dem og markerer at utbyggingen av lufthavnen, Solaløftet, går etter planen. Det innleder en to dagers bursdagsfeiring for oss på Sola Airshow, der vi inviterer til en folkefest for hele regionen. Samtidig får vi også samlet mange interessante mennesker og viktige premissleverandører for norsk luftfart som sammen kan diskutere vilkårene, utfordringene og mulighetene luftfarten har i hele Norge i de viktige årene vi har foran oss. Et tema som både er spennende, og ikke minst engasjerende, siden det påvirker oss og regionen vår i en svært stor grad sier Lorentzen.

Kontakt

For ytterligere opplysninger og invitasjon, kontakt med Sjef for forretningsutvikling ved Avinor Stavanger Lufthavn, Elisabeth Strømstad på tel. 480 22 168,elisabeth.stromstad@avinor.no

---------------------------------------------------------------------

Avinor Stavanger lufthavn er Norges eldste og den tredje største flyplassen i landet, og er en stamlufthavn med internasjonal trafikk. Flyplassen hadde rundt 4,2 millioner passasjerer i 2016 og det jobber rundt 3200 ansatte på Sola..