Følg Avinor

Juni-rekorder og gode halvårstall – positiv utvikling for norsk luftfart

Pressemelding   •   jul 10, 2017 12:25 CEST

Foto: Avinor Oslo lufthavn / Espen Solli

I første halvår hadde Avinors lufthavner 25,6 millioner passasjerer, en økning på 4,3 prosent fra i fjor. I juni passerte Avinor 5 millioner passasjerer for første gang.


Færre flybevegelser – økning i passasjertall

Trafikktallene for første halvår og juni viser en fortsatt vekst i flytrafikken.
Antall flybevegelser gikk ned med halvannen prosent, men antall flypassasjerer økte likevel med 4,3 prosent første halvår 2017.

- Det er gledelig at vi har en så god utvikling i norsk luftfart, og det er svært bra at flyselskapene har flere passasjerer ombord med færre flybevegelser. Dette betyr en enda mer effektiv og markedstilpasset utnyttelse av kapasiteten, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Nye passasjerrekorder i juni
I juni passerte Avinor for første gang fem millioner passasjerer på én måned med 5 089 009 reisende. Generelt var det utlandstrafikken som økte mest (pluss 6,4 prosent), mens innlandstrafikken økte med 3,2 prosent i juni.  

Avinor Oslo lufthavn passerte for første gang 2,5 millioner passasjerer (2 638 453) på én måned, og stod for
75 prosent av passasjerveksten på Avinors lufthavner.

- Det er en milepæl å ha rundet 5 millioner passasjerer på én måned, og vi ser frem til å tilby enda bedre opplevelser for passasjerene med åpning av ny terminal i Bergen i august. I tillegg har vi jo nylig åpnet nye Oslo lufthavn, og går snart i gang med terminalutvidelse i Tromsø, samt at vi er i gang med kapasitetsøkende tiltak både i Stavanger og en rekke andre steder, avslutter Falk-Petersen.

Fortsatt vekst i nord
Tromsø lufthavn, Langnes og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes hadde sterk vekst, med henholdsvis 9,4 prosent og 7,8 prosent i juni. En rekke andre mindre lufthavner i Nord-Norge hadde mer enn 10 prosent vekst:

Hammerfest 31,0 %
Svolvær 20,1 %
Mosjøen 17,1 %
Leknes 13,8 %
Mo i Rana 13,7 %

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.