Følg Avinor

Innlands flytrafikk ned med over 5 prosent

Pressemelding   •   feb 10, 2015 14:00 CET

Innlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner gikk ned med over 5 prosent i januar sammenlignet med samme måned i fjor.

Også utlandstrafikken gikk ned – med 0,1 prosent. Til sammen reiste 3 335 025 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i januar.

-Vi ser en klar trafikknedgang, en utvikling som startet på tampen av fjoråret. Vi vil følge utviklingen framover nøye, samtidig som vi jobber kontinuerlig med effektiviseringstiltak i egen organisasjon, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Oslo Lufthavn har en trafikknedgang (inklusive transit) på 1,8 prosent. Og blant de andre store lufthavnene har Bergen lufthavn en nedgang på 7,6 prosent, Stavanger lufthavn 6 prosent – og Trondheim lufthavn 5,1 prosent.

Antall flybevegelser til og fra Avinors lufthavner har gått ned med 5 prosent.

Kontaktperson:
Pressesjef Sindre Ånonsen, tel. 916 75 707

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.