Følg Avinor

Ingen streik ved Oslo Lufthavn

Pressemelding   •   jun 10, 2016 04:20 CEST

Som følge av enighet i forhandlingene mellom NHO Service og Parat blir det ingen streik. Oslo Lufthavn holder derfor åpent som vanlig, selv om det kan bli enkelte mindre forsinkelser i flytrafikken.

 - Ettersom det ikke blir streik vil vi holde åpnet som vanlig, men det kan bli enkelte mindre forsinkelser som følge av den usikre situasjonen som har vært i forkant av den mulige streiken, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.

Inntil partene ble enige var det aktuelle scenarioet at Oslo Lufthavn ville stenge for alle avgående passasjerer med virkning fra fredag morgen klokken 06.00.

- Med en så stor kapasitetsreduksjon som var varslet ville avgangshallen raskt bli full, og gitt store sikkerhetsmessige utfordringer, noe vi ikke kunne ta sjansen på, forklarer Andersen.

Jobber for normal situasjon

Bemanningen i sikkerhetskontrollen vil umiddelbart være på det planlagte nivået for å kunne håndtere den trafikkmengden som er ventet i løpet av fredagen.

- Det er mange reisende som har kommet til flyplassen mye tidligere enn vanlig med tanke på å komme gjennom sikkerhetskontrollen før klokken 06.00. Det gjør at det er flere reisende her enn beregnet, sier Andersen.

Reisende forholder seg til sitt flyselskap

Reisende bes forholde seg til eventuelle endringer fra det flyselskapet man skal reise med.

- Eventuelle endringer i den enkeltes reise kommuniserer direkte fra flyselskapet til den enkelte passasjer, avslutter Andersen.

Fredag 10. juni ser foreløpig ut til å bli den nest travleste dagen i løpet av sommeren, med over 90.000 reisende til eller fra flyplassen. Av disse skal 42.000 reisende gjennom sikkerhetskontrollen.  

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.