Følg Avinor

God vekst i flytrafikken i november

Pressemelding   •   des 10, 2015 11:47 CET

Antall passasjerer som reiste til og fra Avinors 46 lufthavner økte med 1,9 prosent sammenlignet med november 2014. Drøyt 4 millioner passasjerer var innom lufthavnene i november.

Vekst i Oslo og Trondheim
Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

-Utlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Totalt reiste 1 932 206 passasjerer over Oslo Lufthavn i november.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes opplever man en vekst på totalt 2,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Her er det i hovedsak innlandstrafikken som står for økningen (3,8 prosent).

- Det er en god utvikling på innlandsrutene våre, der spesielt ruten mellom Trondheim og Oslo vokser mye, forklarer lufthavndirektør på Værnes, Lasse Bardal.

Bergen lufthavn, Flesland har en nedgang på totalt 2,8 prosent, dog med en solid vekst på utlandstrafikken (6 prosent). Stavanger lufthavn, Sola har en nedgang på totalt 7,3 prosent sammenlignet med november 2014.

Lokale variasjoner - vekst i nord
For øvrige lufthavner i Avinors nettverk er det lokale variasjoner. I Florø merker man nedgang i offshoresektoren, der går trafikken ned med totalt 18,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

Generelt opplever lufthavnene i nord en god vekst. Ved Alta lufthavn har man en vekst på hele 15 prosent. Også Hammerfest har en solid vekst på hele 34,9 prosent. De største lufthavnene Bodø og Tromsø har en totalt trafikkvekst på henholdsvis 7 prosent og 10,4 prosent, sammenlignet med samme periode i 2014.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.