Følg Avinor

​Foreløpig begrensede konsekvenser av fueling-streik

Pressemelding   •   jun 25, 2016 07:43 CEST

Parat har tatt ut 21 medlemmer i Flytanking AS i streik fra og med lørdag.

- Streiken gir redusert kapasitet på utvalgte lufthavner, men vi regner med at flyselskapene vil legge opp sine ruter slik at de tanker flyene sine ved andre lufthavner, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor. 

Eventuell opptrapping onsdag
Det er varslet opptrapping av en eventuell streik i forbindelse med forhandling av oljetransportavtalen med virkning fra onsdag 29.06.2016. Ved denne opptrappingen vil kapasiteten ved bli ytterligere redusert ved Flesland, Stavanger og Tromsø, i tillegg til at Bodø berøres.

Streikeuttakene så langt vil ikke gi direkte konsekvenser på Oslo Lufthavn, og her vil driften gå som normalt gjennom helgen og kommende uke.

Det vil under streiken være beredskap for fueling av ambulanse- og redningsflygninger, slik at disse ikke blir berørt.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.