Følg Avinor

Flytrafikken fortsetter å øke

Pressemelding   •   sep 10, 2015 15:13 CEST

Både innlands- og utlandstrafikken økte i august sammenlignet med fjoråret.

Avinors tall for august viser at utlandstrafikken øker mest, med 2,3 prosent fra august 2014.
Også innland øker, men kun med 0,3 prosent.

På Oslo Lufthavn økte utlandstrafikken med 3,2 prosent, mens innlandstrafikken gikk opp med 0,5 prosent. Totalt reiste 2 274 241 passasjerer over Oslo Lufthavn i august i år sammenliknet med 2 227 399 i fjor, en økning på 2,1 prosent.

- Et forbedret rutetilbud og en svekket norsk krone gjør Norge mer attraktivt for utenlandske turister. Trolig har det dårlige sommerværet stimulert nordmenns reiselyst til utlandet også, sier kommunikasjonssjef på Oslo Lufthavn, Joachim Westher Andersen.

Bergen lufthavn Flesland har en svak nedgang i innlandstrafikken i august (-0,2 prosent), men en solid økning på utland på 5 prosent. Stavanger lufthavn Sola preges av nedgang i offshore, og innlandstrafikken går ned med 5,5 prosent, utlandstrafikken reduseres med 2 prosent. Når det gjelder Trondheim lufthavn Værnes, er det fremgang i august med 0,6 prosent på innland og 6 prosent på utland.

For de øvrige Avinor-lufthavnene er det store variasjoner, men Molde lufthavn Årø utmerker seg med en solid trafikkøkning: 7,5 prosent økning på innland og hele 24 prosent økning på utland.

- En god del av økningen er knyttet til utvidelsen av gassknutepunktet på Nyhamna utenfor Molde, der Shell investerer stort for å knytte seg til Polarled. I tillegg har Wizz Airs nye rute mellom Molde og Gdansk vært en suksess, forklarer lufthavnsjef i Molde John Offenberg.

Totalt reiste 4 560 026 passasjerer over Avinors lufthavner i august, dette gir en økning på 1,1 prosent. Hittil i år har 33 432 003 passasjerer reist over Avinors lufthavner, en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Trafikktallene er tilgjengelig på Avinors hjemmeside:

https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/trafikkstatistikk

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.