Følg Avinor

Etablerte kontrollert luftrom og øker sikkerheten ytterligere på Ekofisk

Pressemelding   •   nov 19, 2015 13:54 CET

Natt til torsdag etablerte Avinor Flysikring kontrollert luftrom for Ekofisk-området. Innføringen bidrar til økt sikkerhet for de mange tusen flygningene som årlig gjennomføres i området.


Kontrollert luftrom betyr at det er flygeledere som er ansvarlige for tilstrekkelig adskillelse mellom fly og helikopter i et område. Dermed sikres en samlet oversikt, som gir enda bedre sikkerhet enn områder der pilotene selv er ansvarlig for å holde tilstrekkelig adskillelse.

- Vi er svært fornøyde med å få dette på plass. Det er noe vi har jobbet med i mange år, og som har blitt mulig gjennom godt arbeid med både teknologiutvikling og flygekontrolltjeneste, sier direktør for underveistjenesten i Avinor Flysikring, Jan-Gunnar Pedersen.

Avinor Flysikring jobber videre med å etablere kontrollert luftrom i flere området på norsk sokkel. Neste områder er Balder, hvor det er planlagt innført i mars 2016.

Høsten 2014 ble overvåkingen på norsk sokkel bedret med innføring av ADS-B systemet. Denne teknologien har vært nødvendig for å kunne levere flygekontrolltjeneste i området, og Ekofisk-området er det første området som får kontrollert luftrom basert på ADS-B

Du kan lese mer om ADS-B i denne nyhetsaken.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.