Følg Avinor

El-fly til Norge under Zerokonferansen

Pressemelding   •   nov 21, 2016 13:43 CET

Testpilot Didier Esteyne (Foto: Lars Brede Grøndahl)

Det elektriske flyet Airbus E-Fan kommer til Norge 23. og 24. november. Det vil blir stilt ut på Youngstorget under Zerokonferansen.

Flyet krysset Den engelske kanal i fjor. Turen varte i 53 minutter – og da var det fortsatt omkring 20 prosent batterikapasitet igjen.

– Ambisjonene som ligger bak utviklingen av dette flyet viser at det ikke er noen begrensninger for hva som kan elektrifiseres i transportsektoren, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Norges Luftsportforbund har som mål å få to el-fly til Norge og har allerede sikret seg opsjon på fly.

– Dette er startskuddet for å bringe el-teknologien i luftfarten til Norge, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.

I første omgang satser Airbus på små fly til privatmarkedet. Neste versjon av E-Fan blir et toseters elektrisk fly med lengre rekkevidde. Planen er at det skal settes i produksjon i 2017. Det er også planer om et hybrid-elektrisk småfly, fireseteren E-Fan 4.0. På sikte vil det også bli aktuelt å videreutvikle større el-fly for det kommersielle trafikkmarkedet og muligheten for el-passasjerfly er ikke lenger bare en fjern drøm.

– Elektrisk luftfart er i ferd med å bli en realitet som åpner helt nye utslippsfrie muligheter. Utviklingen av nullutslipps-fly og bio jetdrivstoff vil være to sentrale satsingsområder i årene framover for å nå målene om en bærekraftig luftfart, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Arbeidet med E-Fan ble initiert som resultat av EUs rapport «Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation», med et mål om 75 prosent reduksjon i CO2- utslipp fra fly innen 2050.

Til Zerokonferansen kommer piloten og flykonstruktøren Mr. Didier Esteyne. Han er testpilot hos Airbus og satt bak spakene på turen over Den engelske kanal. Også den norske Airbus-ingeniøren Nils-Harald Hansen deltar på Zero-konferansen.

Pressetreff ved el-flyet onsdag 23.11. 2016 kl 10:30

Zero, Airbus, Norges Luftsportforbund og Avinor inviterer til pressetreff ved E-Fan på Youngstorget onsdag 23. november 2016 kl. 10:30. Her vil det bli anledning til treffe representantene fra Airbus: Mr Didier Esteyne, testpilot og flykonstruktør og den norske Airbus-ingeniøren Nils-Harald Hansen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor, generalsekretær John Eirik Laupsa fra Norges Luftsportforbund og Marius Holm fra Zero vil også være til stede.

Kontaktpersoner for pressen:

  • Zero: Kristin Antonsen Brenna, Kommunikasjonsrådgiver, tel. 938 82 272
  • Norges Luftsportforbund: John Eirik Laupsa, generalsekretær, tel. 908 89 477
  • Avinor: Olav Mosvold Larsen, seniorrådgiver Strategi og utvikling, tel. 916 06 461

Les mer om E-Fan her.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.