Følg Avinor

Drivstoffstreiken er over

Pressemelding   •   jul 01, 2016 18:49 CEST

Parat/Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri kom til enighet i forhandlingene på ettermiddagen fredag 1. juli. Dermed er streiken som har rammet norske flyplasser over og drivstoff vil bli levert til flyselskapene som normalt ved Avinors lufthavner.

Hos Avinor er man glade for at streiken nå er over:

- Vi er glade for at denne streiken som har rammet flyselskapene og Avinor som tredjepart nå er over og at vi får levert drivstoff som normalt på alle våre lufthavner, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

- Jeg synes flyselskapene har håndtert streiken på en strålende måte og lagt opp logistikken sin for å bli minst mulig påvirket av mangelen på drivstoff på enkelte lufthavner, avslutter Falk-Petersen.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.