Følg Avinor

DHL planlegger ny innlands fraktrute i Norge

Pressemelding   •   feb 14, 2017 16:04 CET

(foto: Deutsche Post DHL)

DHL ønsker å etablere rute mellom Oslo lufthavn og Lakselv lufthavn Banak.


Finnmark og Nord-Norge vil komme nærmere eksportmarkedene i Asia, når DHL i slutten av mars planlegger for flyvning mellom Oslo lufthavn og Lakselv lufthavn Banak.

Ruten vil bli betjent av en Airbus A300 med kapasitet på ca. 40 tonn frakt. Ruten vil bli operert én til flere ganger i uken, avhengig av volum og etterspørsel.

-Dette er en unik mulighet for Lakselv og Finnmark til å nå de viktige eksportmarkedene for kongekrabbe og laks i Asia. Størrelsen på flymaskinen gjør at DHL kan komme raskt i gang, uten behov for investeringer tilknyttet infrastruktur på flyplassen. Kapasiteten gir også en balansert og fornuftig oppstarts-risiko, med mulighet for en rask kapasitets- og frekvensøkning dersom det lokale næringslivet benytter seg av tilbudet, sier Martin Langaas, fraktsjef i Avinor.

-Vår nye fraktrute settes opp for å nå de store fraktmaskinene og ruteflyene som går fra Oslo lufthavn til Asia og Nord-Amerika. Med denne ruten vil eksportørene av sjømat i Finnmark få tilgang til et stort og effektivt nettverk ut i verdensmarkedene med DHL. Dette vil gi store konkurransefortrinn, forteller Trond Ørjan Olsen, sjef for flyfrakt i DHL Global Forwarding.

-Regjeringen ønsker å legge til rette for lokalt næringsliv, og fersk sjømat fra Finnmark er en svært ettertraktet eksportvare. Vi har lenge jobbet for å finne en god løsning på å kunne frakte fersk kongekrabbe og laks fra flyplassen i Lakselv til Asia på en måte som er innenfor gjeldende regelverk. Jeg er glad for at DHL nå åpner en fraktrute fra Finnmark til Oslo, og dermed muligheten til å nå markedene i Asia raskt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.