Følg Avinor

Avinor selger hotelleiendom på Oslo Lufthavn

Pressemelding   •   nov 05, 2015 15:01 CET

Eiendommen er utleid på langsiktig kontrakt til Rezidor Hotels Norway og salget vil ikke påvirke hotelldriften.

Salget vil gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i de to selskapene Hotell Vestre AS og Hotell Vestre Tomteselskap AS. Partene er enige om en eiendomsverdi før fradrag for rabatt for fremtidige mindreavskrivninger på MNOK 1 580. Salget vil gjennomføres inneværende år og vil gi Avinorkonsernet en regnskapsmessig gevinst på nærmere MNOK 1 300 i 4. kvartal 2015.

«Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har vært en spennende og lønnsom investering for Avinor. Vi selger nå eiendommen som et ledd i finansieringen av konsernets omfattende investeringer nå og i årene framover» uttaler Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.

«Radisson Blu på Oslo Lufthavn er en stor og meget langsiktig investering for oss som familieeid selskap. Vi er godt fornøyd med at vi nådde opp i konkurransen. Vi betalte en skarp pris, men overtar et flott hotell som vi føler oss sikre på vil fortsette å levere sterke tall fremover, - spesielt når Gardermoen blir ytterligere utvidet» uttaler Ole G. Ottersland.

Heilo Eiendom AS har bistått Avinor i forbindelse med salget.

«Vi har markedsført eiendommen bredt mot norske, og mot internasjonale investorer via vår samarbeidspartner Savills. Et stort antall investorer har vist interesse for eiendommen og vi er godt fornøyd med at det nå er oppnådd enighet om et salg etter en prosess med stor grad av profesjonalitet både på selger- og kjøpersiden.» uttaler Trond Sejersted Bødtker i Heilo Eiendom AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ole G. Ottersland, O. G. Ottersland AS, +47 95 20 67 85, ole@ottersland.no

Finansdirektør Arvid Møll, Avinor AS, +47 92 04 31 71, arvid.moll@avinor.no

Finanssjef Thomas Øyn, Avinor AS, +47 95 86 75 11, thomas.ronning.oyn@avinor.no

Trond Sejersted Bødtker, Heilo Eiendom AS, +47 90 13 87 53, tsb@heilo.no

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Vedlagte filer

PDF-dokument