Følg Avinor

Avinor forlenger Securitas-kontrakt med ett år

Pressemelding   •   aug 30, 2017 12:54 CEST

Sikkerhetskontrollen ved nye Bergen lufthavn Flesland. Foto: Avinor/Nils Olav Medvatne

Gjelder leveranser til alle lufthavner unntatt Oslo lufthavn.                      

Kontrakten med Securitas Transport Aviation Security AS ble inngått i 2014, og ble 29. august forlenget med ett år, slik at den utløper 28. februar 2019.

- Vi er fornøyd med leveransene til Securitas, og denne forlengelsen vil sikre kontinuitet en perioden frem, sier konserndirektør for sikkerhet og kvalitet i Avinor, Tarald Johansen.

Leveransene omfatter security-tjenester ved alle Avinors lufthavner, unntatt Oslo lufthavn.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.