Følg Avinor

Analysearbeidet for lufthavnstruktur i gang for Lofoten/Ofoten og Vesterålen

Pressemelding   •   jan 18, 2017 13:00 CET

Avinor lanserer i dag ulike alternativer som skal utredes videre.

I november ble det besluttet å ikke gå videre med Gimsøya-alternativet i Lofoten. Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles innen 1. juni 2018.

– Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte vegtiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder, forteller Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor.

Under et informasjonsmøte på Sortland i dag, der kommuner og fylkeskommune er representert, la Avinor frem fem ulike alternativer som skal utredes videre. Disse er: 
 

Nullalternativ - ingen endring

  1. Alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter/ økonomi.
  2. Ny stor lufthavn på Hadselsanden.  Leknes, Svolvær og Stokmarknes legges ned
  3. Ny stor lufthavn på Hadselsanden. Svolvær og Stokmarknes legges ned. Leknes utvikles.
  4. Leknes utvikles. Svolvær og/eller Stokmarknes avvikles over tid.

Ved Andøya og Evenes vil det kun bli sett på trafikale forhold.

-Avinor vil nå utrede disse alternativene videre, og komme med en konklusjon og anbefaling innen 1. juni 2018. Lufthavnstrukturen skal vurderes i et langsiktig perspektiv og framtidig vegbygging vil stå sentralt. Det er for tidlig å spekulere i hvilke av alternativene som er best egnet og mest reelle. Avinor vil samarbeide nært med Statens Vegvesen, kommuner og fylkeskommuner i denne prosessen, avslutter Sjølander.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.