Følg Avinor

5 millioner til forskningslab for flykontroll

Pressemelding   •   feb 09, 2015 13:14 CET

Avinor var med på vinnerlaget ved Oslofjordfondets tildeling av forskningsmidler. Sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) og Edda Systems AS har Avinor fått tildelt støtte for etablering av et forskningslaboratorium for lufttrafikktjeneste

Prosjektet «ALMAR» (A Large-scale Management of Air traffic control Research) skal jobbe med framtidens teknologi for lufttrafikktjeneste:

- Luftfarten er inne i en stor omstillingsprosess hvor det etableres nye løsninger for å håndtere den økende vekst i antall flyginger. Blant annet skal nye prosedyrer etableres slik at det blir tildelt optimale ruter for flyene med redusert tid i luften og miljøtilpassede avganger og landinger for å redusere drivstofforbruket og støy. Dette kan kun oppnås gjennom økt bruk av teknologi, og alle flykontrollenheter i Europa skal knyttes tettere sammen og utveksle mer detaljerte sanntidsdata for fly og lufthavner, sier direktør for underveistjenesten, Jan-Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring.

Samarbeidsprosjekt
Det er gjennom utvikling, drift og anvendelse av ny teknologi at Edda Systems AS og IFE har sin styrke. Edda Systems AS utvikler og leverer attraktive løsninger i et internasjonalt marked og IFE er et anerkjent forskningsinstitutt som leder internasjonal forskning på bl.a. interaksjon mellom menneske og maskin og utforming av kontrollrom for kjernekraftreaktorer. IFE fokuserer på sikkerhet både med hensyn til optimal utforming av selve kontrollrommet og displaysystemer og det er sikkerhet som har førsteprioritet siden det ikke kan aksepteres ulykker knyttet til drift av kjernekraftverk. Sikkerhet er også den viktigste parameteren innen luftfart og riktig utforming av kontrollrom og utstyr er således en fellesnevner for både lufttrafikkontroll og kontroll av kjernekraftverk.

Viktig bidrag
- Vi håper at dette første viktige bidraget på 5 millioner for perioden 2015-2017 fra Oslofjordfondet skal være startskuddet for en styrket satsning på forskning innen flysikringstjenester (Air Navigation Services - ANS) og at etableringen av en regional forskningslab i Halden etterhvert kan utvikles videre til en stor norsk klynge ved å knytte til seg flere forskningsinstitutter, akademia og bedrifter i Norge, sier Pedersen.

Tradisjonelt har Norge vært langt fremme innen utvikling av avanserte tekniske løsninger for luftfarten og flere norske firmaer har erobret store internasjonale markeder. I et lengre perspektiv er det derfor ytterligere åpnet for at dette forskningslaboratoriet kan bli et internasjonalt forskningssenter for luftfart på samme måte som IFE har etablert seg internasjonalt innen energi- og nukleærteknologi.

http://www.eddasystems.no/
http://www.ife.no/no

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.