Følg Avinor

Vekst i utlandstrafikken i oktober

Nyhet   •   nov 10, 2016 13:20 CET

Utlandstrafikken ved Avinors lufthavner økte med 4,7 prosent og innland ble marginalt redusert med 0,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor.


Med over 4,6 millioner passasjerer gikk passasjertallene ved Avinors lufthavner totalt opp med 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen så langt i 2016 er på 1,3 prosent.

Sterk vekst på Oslo lufthavn
På Avinors største lufthavner er det Oslo lufthavn som har sterkest økning i trafikken, med 4,4 prosent. Trondheim (1,5 prosent), Tromsø (2,6 prosent) og Bodø (1,9 prosent) opplever en god økning. I tillegg har det vært marginal økning i Ålesund (0,4 prosent) og Bergen (0,2 prosent).

Utlandstrafikken i Trondheim økte med hele 10 prosent, i Oslo med 7 prosent og i Bergen med 4 prosent.

- Vi ser at trafikken øker sterkt til Spania, Hellas og USA. Økningen til USA skyldes de nye rutene fra Oslo til Boston og Miami som har åpnet i år, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

- I tillegg åpnet Ryanair ruter fra Oslo til London og Vilnius i slutten av oktober. Dette tror vi vil bidra til passasjervekst på Oslo lufthavn fremover.

I nord er det også sterk økning i utlandstrafikken. Tromsø har en økning på hele 27 prosent og i Bodø økte utlandstrafikken med 9 prosent. Det er også de nordlige lufthavnene som har den prosentvise største økningen i innlandstrafikken, med en økning på 2 prosent i Tromsø og 1,8 prosent i Bodø.

Kraftig nedgang i Rogaland
Stavanger lufthavn (ned 7,3 prosent) og Haugesund (ned 5,8 prosent) opplevde begge kraftig nedgang i passasjertallene i oktober. Utlandstrafikken sank med 21 prosent i Haugesund og 12 prosent i Stavanger. Innlandstrafikken i Haugesund økte med 0,8 prosent, men i Stavanger var det en nedgang på 3,5 prosent.

- Nedgangen i Rogaland henger sammen med sitausjonen i oljebransjen og et redusert rutetilbud utenlands, sier Spruit.

Antall offshorepassasjerer synker fortsatt kraftig, og var ned 20,6 prosent i oktober.

Totalt var det også en nedgang i antall flybevegelser på Avinors lufthavner med 1,7 prosent sammenlignet med oktober i 2015, litt over årstallene som viser en foreløpig nedgang på 1,3 prosent.

Utviklingen i antall passasjerer per land i oktober:

Land 2015 2016 Endring Endring %
Spania 214 936 256 635 41 699 19 %
Danmark 244 860 251 707 6 847 3 %
Storbritannia 194 941 196 573 1 632 1 %
Sverige 153 681 161 636 7 955 5 %
Nederland 143 472 146 914 3 442 2 %
Tyskland 148 311 140 362 -7 949 -5 %
Polen 96 776 96 874 98 0 %
Frankrike 69 565 71 205 1 640 2 %
USA 41 122 52 242 11 120 27 %
Hellas 28 437 44 520 16 083 57 %
Tyrkia 55 877 39 785 -16 092 -29 %
Finland 38 789 37 007 -1 782 -5 %