Følg Avinor

Presseinvitasjon: Utslippsfri luftfart i 2040?

Nyhet   •   mar 01, 2018 08:07 CET

Foto: Zunum Aero/Avinor.

Avinors visjon er at all innenriks luftfart i Norge skal være elektrifisert innen 2040. På konferansen stiller vi spørsmålet: Kan elektrifisering, i tillegg til økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, løse luftfartens klimautfordringer?

Luftfartens samfunnsnytte og klimagassutslipp vil bli belyst. Vi får en oppdatert status for produksjon og bruk av bærekraftig jet biodrivstoff. Avinor vil presentere en fersk rapport om elfly, og innledere fra flyselskap og elfly-produsenter vil gjøre rede for dagens situasjon og framtidsutsikter for utviklingen av elflyet.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der sentrale norske politikere diskuterer hvordan Norge kan bli et foregangsland for utslippsfri luftfart.

Konferansen er gratis.

Påmelding og mer informasjon om arrangementet og oppdateringer av programmet:  
https://avinor.no/elfly-konferansen

Tid: 22. mars 2018 kl 10:00 – 16:00, registering fra kl 9:00.

Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo


Velkommen!

Med vennlig hilsen

Avinor

NHO Luftfart

ZERO