Følg Avinor

​Oppdatert informasjon om drivstoff-streik

Nyhet   •   jun 28, 2016 11:51 CEST

Oppdatert tirsdag 28. juni 1545

Streiken blant Parats medlemmer i Flytanking AS har foreløpig ikke gitt noen konsekvenser for de reisende. Streiken vil gi redusert kapasitet på utvalgte lufthavner, men så langt har flyselskapene lagt opp sine ruter slik at de tanker flyene sine ved andre lufthavner.

- De reisende oppfordres til å følge den informasjonen de får fra sitt flyselskap, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.

Parat har tatt ut 21 medlemmer i Flytanking AS i streik fra og med lørdag.

- Avinor er ikke part i denne konflikten, og vi håper at Norsk Industri og Parat blir enige så raskt som mulig, slik at vi unngår store konsekvenser for flyselskapene og alle som skal ut å reise, sier Løksa.

Varslet opptrapping 

Det er varslet opptrapping av streiken med virkning fra onsdag 29.06.2016. Ved denne opptrappingen vil kapasiteten ved bli ytterligere redusert ved Flesland, Stavanger og Tromsø, i tillegg til at Bodø og Trondheim berøres. Blant annet vil det i perioder ikke bli mulig å fylle drivstoff ved lufthavnene.

- Vi kan ikke annet enn å ta streiken til etterretning, og håpe partene kommer til enighet. Hvert enkelt flyselskap avgjør selv hvordan situasjonen håndteres. De som skal ut å reise, bør møte opp som normalt og ellers forholde seg til informasjonen de får fra sitt flyselskap, avslutter Løksa.

Streikeuttakene så langt vil ikke gi direkte konsekvenser på Oslo Lufthavn, og her vil driften gå som normalt resten av uken og til helgen. Fra søndag er det varslet streiken utvides og ansatte i Sisterne Drift DA vil bli tatt ut. Det er ikke ventet at dette uttaket vil påvirke flytrafikken.