Følg Avinor

Årsrapport 2014 27.03.2015

Nyhet   •   mar 27, 2015 12:27 CET

I møte 26. mars behandlet styret i Avinor-konsernet årsberetning og årsregnskap for Avinor-konsernet og Avinor AS. Årsregnskapet ble vedtatt. Årsberetning og årsregnskapet blir oversendt generalforsamlingen med anmodning om godkjenning. I følge retningslinjer fra Samferdselsdepartementet, har styret ovenfor generalforsamlingen innstilt på et utbytte på 500 millioner kroner.

Kontaktpersoner:

Dag Falk-Petersen, konsernsjef/CEO tlf 962 00 750

Petter Johannessen, konserndirektør/CEO tlf 400 03 00

Arvid Møll, kontakt investor relations tlf 920 43 171