Følg Avinor

Offentlig journal

Kontaktperson

Vi legger ut oppdaterte journalopplysninger daglig. Dette gir deg avanserte muligheter til og å søke i innkommende og utgående post. Via EPJ kan du også bestille dokumenter du er interessert i. Avinor og OSLs journalopplysningene er tilgjengelig elektronisk, i 6 måneder.

For spørsmål om innsyn i journaler som eldre enn 6 måneder, ta kontakt med Avinors Arkiv . Det samme gjelder journal for T2 prosjektet på Oslo Lufthavn. Det utarbeides løpende journal for T2-prosjektet, en gang pr. uke. Det er mulig å abonnere på T2-journalen.